Narrowest Margin of Runs Victory

2 runs v NorthamptonshireCounty Ground, Northampton1970f28284
5 runs v SussexEdgbaston, Birmingham1962f24487
5 runs v YorkshirePark Avenue Cricket Ground, Bradford1969f27700
5 runs v SomersetCounty Ground, Taunton1991f39529